พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง

DEPARTMENT OF HIGHWAY MUSEUM

      ๑ ศตวรรษกว่าแล้วที่ กรมทางหลวง ถือกำเนิดมานั้น องค์กรนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศจนเจริญรุดหน้าเช่นทุกวันนี้เรื่อง ราวแห่งอดีตและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเหล่านี้ ถูกรวบรวมไว้ ณ พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง ซึ่งสถานที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ด้านงานทาง ซึ่งเป็นวัตถุ อันทรงคุณค่า ต่อประวัติศาสตร์และบันทึก ความทรงจำ ของวีรชน คนกรมทางหลวง ผู้บุกเบิกสร้างเส้นทาง เชื่อมร้อยทุกภูมิภาคของไทย

พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง จัดตั้งขึ้นในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๙๙ สู่ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งกรมทางหลวง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่งของการ สร้างชาติไทยนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกแห่งในกรุงเทพมหานคร

 

นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง

      นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวงเป็นการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวร แบ่งการจัดแสดงออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนภายนอกอาคาร และ ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร
 
 

ติดต่อเรา

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ที่อยู่: อาคาร 6 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

  ถ.ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กทม. 10400           

โทรศัพท์: 02 - 354 - 6660 - 76 ต่อ 25408, 25425, 25433     โทรสาร : 02-345-6600

E-mail : museumdoh@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Facebook - Black Circle
  • 925147_linked_hands